Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Chiết khấu

Giá

 • 1

  GHẾ APP
  Màu be

  Mã: 207-APPB
  Số lượng hiện có: 1

  901,000

  0%

  901,000

 • 2

  GHẾ APP
  Trắng

  Mã: 207-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  901,000

  0%

  901,000

 • 3

  GHẾ APP
  Xám nhạt

  Mã: 207-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  901,000

  0%

  901,000

 • 4

  GHẾ STOLA
  Màu be

  Mã: 211-DPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 5

  GHẾ STOLA
  Trắng

  Mã: 211-DPPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 6

  GHẾ VOLTA
  Trắng

  Mã: 222-DPC-215T
  Số lượng hiện có: 1

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 7

  GHẾ VOLTA
  Xám nhạt

  Mã: 222-DPC-215X
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 8

  GHẾ CUBE
  Nệm xanh

  Mã: 225-DCV1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 9

  GHẾ CUBE
  Nệm đỏ

  Mã: 225-DCV2
  Số lượng hiện có: 2

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 10

  GHẾ MBROBA
  Màu be

  Mã: 241-APPB
  Số lượng hiện có: 10

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 11

  GHẾ MBROBA
  Trắng

  Mã: 241-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 12

  GHẾ MBROBA
  Xanh (Slate)

  Mã: 241-APPX
  Số lượng hiện có: 10

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 13

  GHẾ KURT
  màu be

  Mã: 242-UPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,363,000

  0%

  2,363,000

 • 14

  GHẾ KURT
  XANH DƯƠNG

  Mã: 242-UPPT
  Số lượng hiện có: 1

  2,363,000

  0%

  2,363,000

 • 15

  GHẾ KURT
  Màu XANH LÁ

  Mã: 242-UPPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,363,000

  0%

  2,363,000

 • 16

  GHẾ POLANKA
  Kem ấm

  Mã: 252-APPK
  Số lượng hiện có: 4

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 17

  GHẾ POLANKA
  Trắng

  Mã: 252-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 18

  GHẾ POLANKA
  Xám nhạt

  Mã: 252-APPX
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 19

  GHẾ MARIOCIONI
  Cam đất

  Mã: 253-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 20

  GHẾ MARIOCIONI
  Xanh đất

  Mã: 253-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 21

  GHẾ SEDSED
  Màu be

  Mã: 256-DPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 22

  GHẾ SEDSED
  Nâu

  Mã: 256-DPPN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 23

  GHẾ SEDSED
  Trắng

  Mã: 256-DPPT
  Số lượng hiện có: 4

  1,280,000

  0%

  1,280,000

 • 24

  GHẾ SEDSED
  Xanh (Slate)

  Mã: 256-DPPX
  Số lượng hiện có: 4

  1,280,000

  0%

  1,280,000

 • 25

  GHẾ KRAVITZ
  Màu be

  Mã: 262-APPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,013,000

  0%

  1,013,000

 • 26

  GHẾ KRAVITZ
  Trắng

  Mã: 262-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,013,000

  0%

  1,013,000

 • 27

  GHẾ CALLISTO
  Xám nhạt

  Mã: 267-DPPX
  Số lượng hiện có: 1

  1,464,000

  0%

  1,464,000

 • 28

  GHẾ CALLISTO
  Đen

  Mã: 267-DPPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,464,000

  0%

  1,464,000

 • 29

  GHẾ OMAH
  Cam đất (Ginger)

  Mã: 284-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 30

  GHẾ OMAH
  Trắng

  Mã: 284-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 31

  GHẾ OMAH
  Xám nhạt

  Mã: 284-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 32

  GHẾ PICK AND ROLL
  Trắng

  Mã: 285-DPPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 33

  GHẾ PICK AND ROLL
  Xanh lá

  Mã: 285-DPPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 34

  GHẾ ESTATE
  Rêu xám

  Mã: 291-APPR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 35

  GHẾ ESTATE
  Xám nhạt

  Mã: 291-APPX
  Số lượng hiện có: 3

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 36

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Trắng

  Mã: 293-APPT
  Số lượng hiện có: 6

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 37

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Xám

  Mã: 293-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 38

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Be

  Mã: 293-DPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 39

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Trắng

  Mã: 293-DPPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 40

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Xanh dương

  Mã: 293-DPPXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 41

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Đỏ

  Mã: 293-DPPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 42

  GHẾ CLIDE CHÂN SẮT

  Mã: 293-MPP
  Số lượng hiện có: 1

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 43

  GHẾ TULIP
  Trong

  Mã: 297-DCV-PC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,420,000

  0%

  2,420,000

 • 44

  GHẾ TULIP
  Trắng

  Mã: 297-DCV-PP
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,138,000

  0%

  2,138,000

 • 45

  GHẾ BAR TRIO
  Có nệm

  Mã: 301-DCV
  Số lượng hiện có: 2

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 46

  GHẾ BAR TRIO
  Mặt gỗ

  Mã: 301-DPP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,464,000

  0%

  1,464,000

 • 47

  GHẾ ACIAPEL
  Màu be

  Mã: 304-APPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 48

  GHẾ ACIAPEL
  Trắng

  Mã: 304-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 49

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Trắng

  Mã: 305-ACVT
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: 2

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 50

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Xám nhạt

  Mã: 305-ACVX
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 51

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Đen

  Mã: 305-ACVĐ
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 52

  GHẾ ĂN WOODY PAPATYA

  Mã: 306-ACV
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 53

  GHẾ GLUCK
  Màu xám (Mill)

  Mã: 307-APPB
  Số lượng hiện có: 2

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 54

  GHẾ GLUCK
  Trắng

  Mã: 307-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 55

  GHẾ GLUCK
  Xám nhạt (L.G)

  Mã: 307-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 56

  GHẾ GLUCK
  Đen

  Mã: 307-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 57

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Hồng

  Mã: 309-APPH
  Số lượng hiện có: 1

  620,000

  0%

  620,000

 • 58

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh dương

  Mã: 309-APPXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 59

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh lá

  Mã: 309-APPXL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 60

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Đỏ

  Mã: 309-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 61

  GHẾ RATTAN
  Rêu xám

  Mã: 313-CPPRX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,295,000

  0%

  1,295,000

 • 62

  GHẾ RATTAN
  Xám nhạt

  Mã: 313-CPPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,295,000

  0%

  1,295,000

 • 63

  GHẾ LIPPERLI
  Cam đất

  Mã: 314-APPCĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 64

  GHẾ LIPPERLI
  Rêu xám

  Mã: 314-APPRX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 65

  GHẾ LIPPERLI
  Trắng

  Mã: 314-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 66

  GHẾ BALDIR
  Cam nhạt

  Mã: 315-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 67

  GHẾ BALDIR
  Trắng

  Mã: 315-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 68

  GHẾ BALDIR
  Xanh lá

  Mã: 315-APPXL
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 69

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Xám nhạt

  Mã: 316-APPX
  Số lượng hiện có: 1

  1,801,000

  0%

  1,801,000

 • 70

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Đen

  Mã: 316-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,801,000

  0%

  1,801,000

 • 71

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Hồng

  Mã: 319-APPH
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 72

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Vàng

  Mã: 319-APPV
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 73

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh dương

  Mã: 319-APPXD
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 74

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh lá

  Mã: 319-APPXL
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 75

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Đỏ

  Mã: 319-APPĐ
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 76

  TAB BAGUS
  Cam

  Mã: 513-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 77

  TAB BAGUS
  Trắng

  Mã: 513-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 78

  TAB BAGUS
  Xanh lá

  Mã: 513-APPXL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 79

  TAB BAGUS
  Xanh dương

  Mã: 513-APPXĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 80

  TAB BAGUS
  Đen

  Mã: 513-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 81

  CHÂN BÀN
  Nhựa đúc

  Mã: 517-APP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  434,000

  0%

  434,000

 • 82

  TAB TASTE
  Trắng

  Mã: 520-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 83

  TAB TASTE
  Xám nhạt

  Mã: 520-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 84

  TAB TASTE
  Đen

  Mã: 520-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 85

  A0001 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0001T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 86

  A0001 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0001T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 87

  A0001 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0001T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 88

  A0002 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0002M
  Số lượng hiện có: 16

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 89

  A0003 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0003M
  Số lượng hiện có: 9

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 90

  A0004 2800X2000
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004L
  Số lượng hiện có: 9

  7,000,000

  0%

  7,000,000

 • 91

  A0004 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004M
  Số lượng hiện có: 17

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 92

  A0004 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004T
  Số lượng hiện có: 14

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 93

  A0004 3400X2400
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004U
  Số lượng hiện có: 1

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 94

  A0005 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0005M
  Số lượng hiện có: 4

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 95

  A0006 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0006M
  Số lượng hiện có: 4

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 96

  THẢM AKA_73005961
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: AKA_73005961
  Đơn vị tính: Cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,900,000

  0%

  4,900,000

 • 97

  BÀN ĂN

  Mã: BA-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  0%

  3,500,000

 • 98

  BÀN ĂN 01

  Mã: BA01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  0%

  3,500,000

 • 99

  BÀN ĂN 02

  Mã: BA02-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  0%

  3,500,000

 • 100

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 4 ghế

  Mã: BACGS358
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  0%

  7,500,000

 • 101

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 6 ghế

  Mã: BACGS6GHE
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  0%

  7,800,000

 • 102

  THẢM BATAK_38118232
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: BATAK_38118232
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,200,000

  0%

  8,200,000

 • 103

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám nhạt HE492-08

  Mã: BAY-YHE492-08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,014,000

  0%

  5,014,000

 • 104

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám HE492-09

  Mã: BAY-YHE492-09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,014,000

  0%

  5,014,000

 • 105

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám đậm HE492-10

  Mã: BAY-YHE492-10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,014,000

  0%

  5,014,000

 • 106

  BEN HƠI HAFELE
  100N

  Mã: BENH100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 107

  BEN HƠI HAFELE
  60N

  Mã: BENH60
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 108

  BEN HƠI HAFELE
  80N

  Mã: BENH80
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 109

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1800x620x2350

  Mã: BEP01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,860,009

  0%

  11,860,009

 • 110

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  14,985,644

  0%

  14,985,644

 • 111

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1600x620x2350

  Mã: BEP03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,938,512

  0%

  9,938,512

 • 112

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2000x620x2350

  Mã: BEP04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,414,147

  0%

  13,414,147

 • 113

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,565,652

  0%

  11,565,652

 • 114

  TỦ BẾP (KHU LẠNH), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,445,652

  0%

  11,445,652

 • 115

  TỦ BẾP (KHU NÓNG), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,549,998

  0%

  11,549,998

 • 116

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Trắng

  Mã: BIRDT
  Số lượng hiện có: 1

  114,000

  0%

  114,000

 • 117

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xám

  Mã: BIRDX
  Số lượng hiện có: 1

  114,000

  0%

  114,000

 • 118

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xanh cốm

  Mã: BIRDXC
  Số lượng hiện có: 7

  114,000

  0%

  114,000

 • 119

  BẢN LỀ IVAN
  Có 3 loại

  Mã: BLIVAN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  68,000

  0%

  68,000

 • 120

  TAY NÂNG BLUM 2 CÁNH
  Dùng nâng 2 cánh tủ bếp trên

  Mã: BLUM.HF25
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  0%

  4,000,000

 • 121

  BÀN LÀM VIỆC
  Bàn làm việc cho 1 người

  Mã: BLV003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,490,000

  0%

  4,490,000

 • 122

  TỦ THẤP BÀN LÀM VIỆC

  Mã: BLV004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 123

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1000x520x767

  Mã: BLV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,443,664

  0%

  2,443,664

 • 124

  BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE
  1000x520x167

  Mã: BLV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,923,664

  0%

  1,923,664

 • 125

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1483x520x767

  Mã: BLV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,336,820

  0%

  3,336,820

 • 126

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x2000

  Mã: BLV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,930,168

  0%

  3,930,168

 • 127

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1500x520x2000

  Mã: BLV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,780,833

  0%

  6,780,833

 • 128

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1600x520x2000

  Mã: BLV06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,177,175

  0%

  5,177,175

 • 129

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x600x2000

  Mã: BLV07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,509,291

  0%

  5,509,291

 • 130

  GHẾ BRIGHTEN
  Xanh Macha

  Mã: BR-B
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,368,000

  0%

  3,368,000

 • 131

  GHẾ BRIGHTEN
  Trắng xám

  Mã: BR-T
  Số lượng hiện có: 10

  3,368,000

  0%

  3,368,000

 • 132

  BÀN SOFA

  Mã: BSF-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 133

  BÀN SOFA 01

  Mã: BSF01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 134

  BÀN ĂN 4 GHẾ

  Mã: BĂ4G3347
  Đơn vị tính: Cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,500,000

  0%

  5,500,000

 • 135

  BÀN ĂN 6 GHẾ

  Mã: BĂ6G3346
  Đơn vị tính: Cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,800,000

  0%

  6,800,000

 • 136

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 137

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 138

  C0005 2300X1600
  Thảm Camilo

  Mã: C0005T
  Số lượng hiện có: 60

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 139

  C0005 3400X2400
  Thảm Camilo

  Mã: C0005U
  Số lượng hiện có: 5

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 140

  C0012 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: C0012L
  Số lượng hiện có: 4

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 141

  C0012 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: C0012U
  Số lượng hiện có: 7

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 142

  C0016 2800X2000
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0016L
  Số lượng hiện có: 4

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 143

  C0016 2300X1600
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0016T
  Số lượng hiện có: 52

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 144

  C0016 3400X2400
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0016U
  Số lượng hiện có: 9

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 145

  C0017 1800X1200
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0017M
  Số lượng hiện có: 22

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 146

  C0017 2300X1600
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0017T
  Số lượng hiện có: 7

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 147

  C0018 2300X1600
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0018T
  Số lượng hiện có: 15

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 148

  C0019 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0019T
  Số lượng hiện có: 21

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 149

  C0020M 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: C0020M
  Số lượng hiện có: 10

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 150

  C0020R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: C0020R20
  Số lượng hiện có: 2

  5,000,000

  0%

  5,000,000

 • 151

  C0020 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0020T
  Số lượng hiện có: 17

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 152

  C0021 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: C0021M
  Số lượng hiện có: 9

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 153

  C0021 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0021T
  Số lượng hiện có: 32

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 154

  C0021 3400X2400
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0021U
  Số lượng hiện có: 4

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 155

  C0022 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: C0022M
  Số lượng hiện có: 6

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 156

  C0022 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0022T
  Số lượng hiện có: 10

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 157

  COMBO 02 PHÒNG NGỦ
  Combo phong cách hiện đại cho căn hộ 02 phòng ngủ

  Mã: C0PN3786
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  86,767,416

  0%

  86,767,416

 • 158

  Ô TRANG TRÍ - KỆ

  Mã: CAMPUS
  Số lượng hiện có: 2

  790,000

  0%

  790,000

 • 159

  CHÂN BÀN GỖ SỒI
  Chân bàn ăn - Không bao gồm mặt bàn

  Mã: CBAG
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,000,000

  0%

  5,000,000

 • 160

  CHÂN TỦ BẾP DƯỚI

  Mã: CBD-N001
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,000

  0%

  15,000

 • 161

  CHÂN BÀN LÀM VIỆC, TRANG ĐIỂM, MELAMINE
  750x520x17

  Mã: CBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  340,000

  0%

  340,000

 • 162

  CHAI FORM GẮN CỬA
  Dùng để bắn vô khe hở cửa và tường. 2 chai/ 01 cửa

  Mã: CFGC639
  Đơn vị tính: chai
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  160,000

  0%

  160,000

 • 163

  GHẾ CHAN

  Mã: CHAN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,579,000

  0%

  3,579,000

 • 164

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Trắng

  Mã: CR-02-80T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,350,000

  0%

  3,350,000

 • 165

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Đen

  Mã: CR-02-80Đ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,550,000

  0%

  3,550,000

 • 166

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên trái - Xanh lá

  Mã: CSC471L-XL
  Số lượng hiện có: 2

  5,368,000

  0%

  5,368,000

 • 167

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên phải - Xanh lá

  Mã: CSC471R-XL
  Số lượng hiện có: 2

  5,368,000

  0%

  5,368,000

 • 168

  GHẾ NẰM INSPIRATION LỚN
  Tựa tay bên phải - Xanh dương

  Mã: CSC472R-XD
  Số lượng hiện có: 1

  7,737,000

  0%

  7,737,000

 • 169

  GHẾ NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI
  Trắng

  Mã: CT-382
  Số lượng hiện có: 3

  1,350,000

  0%

  1,350,000

 • 170

  BÀN NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI

  Mã: CT-395
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 171

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Trắng

  Mã: CU-MT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  565,000

  0%

  565,000

 • 172

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Đen

  Mã: CU-MĐ
  Số lượng hiện có: 6

  565,000

  0%

  565,000

 • 173

  CỬA MDF PHỦ MELAMINE
  Cửa công nghiệp MDF 100% bao gồm khung + cánh

  Mã: CUAMDF
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 174

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Granite tự nhiên

  Mã: DABEPGRA
  Đơn vị tính: m tới
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  0%

  2,400,000

 • 175

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Marble nhân tạo

  Mã: DABEPMAR
  Đơn vị tính: m tới
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 176

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Xám

  Mã: DF-01X
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,071,000

  0%

  1,071,000

 • 177

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Đen

  Mã: DF-01Đ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,071,000

  0%

  1,071,000

 • 178

  THI CÔNG ĐIỆN
  Cáp Cadivi

  Mã: DIEN
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 179

  ĐỢT TREO 220X1236, MELAMINE
  1236x220x25

  Mã: DT22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  730,000

  0%

  730,000

 • 180

  ĐỢT TREO 220X1836, MELAMINE
  1836x220x25

  Mã: DT22180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 181

  ĐỢT TREO 220X636, MELAMINE
  636x220x25

  Mã: DT2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  340,000

  0%

  340,000

 • 182

  ĐỢT TREO 370X1236, MELAMINE
  1236x370x25

  Mã: DT37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,160,000

  0%

  1,160,000

 • 183

  ĐỢT TREO 370X1836, MELAMINE
  1836x370x25

  Mã: DT37180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,720,000

  0%

  1,720,000

 • 184

  ĐỢT TREO 370X636, MELAMINE
  636x370x25

  Mã: DT3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  540,000

  0%

  540,000

 • 185

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  166x575x17

  Mã: DTBD200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  60,000

  0%

  60,000

 • 186

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  366x575x17

  Mã: DTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  0%

  150,000

 • 187

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  566x575x17

  Mã: DTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 188

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  766x575x17

  Mã: DTBD800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  290,000

  0%

  290,000

 • 189

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  166x325x17

  Mã: DTBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  50,000

  0%

  50,000

 • 190

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  366x325x17

  Mã: DTBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 191

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  566x325x17

  Mã: DTBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  130,000

  0%

  130,000

 • 192

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  766x325x17

  Mã: DTBT800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 193

  ĐÈN TỦ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 194

  ĐÈN TƯỜNG LED
  Đèn ốp tường. Size: D130mm

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 195

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn. Size: H600mm

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 196

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn led cho Tủ

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 197

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn học, đầu giường.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 198

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 199

  ĐÈN KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 500mm. Size: L550 x W38 x H10mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 200

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN
  Đèn led cho bếp trên . Size: L800 x D 26mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 201

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN - KỆ
  Đèn led cho bếp trên, Kệ trang trí

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 202

  ĐÈN TỦ- KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 1000mm.

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 203

  ĐÈN NÓC TỦ
  Đèn lẻ cho bếp trên hoặc nóc tủ áo

  Mã: DTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 204

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng .

  Mã: DTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 205

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần.

  Mã: DTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  0%

  1,900,000

 • 206

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng, màu đen

  Mã: DTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 207

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng.

  Mã: DTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,800,000

  0%

  2,800,000

 • 208

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng. Size: H1590mm

  Mã: DTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,200,000

  0%

  2,200,000

 • 209

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng: Size: H1660mm

  Mã: DTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 210

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần bàn ăn, khách.

  Mã: DTT013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 211

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần phòng khách, bàn ăn.

  Mã: DTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,200,000

  0%

  5,200,000

 • 212

  ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐIỂM
  Đèn gắn trần.

  Mã: DTT016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 213

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: D220mm

  Mã: DTT017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 214

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: L170 x W1030 x H710mm

  Mã: DTT018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 215

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 30cm

  Mã: DTT020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  0%

  440,000

 • 216

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn trần. Size: L1200 x D500 x H1800mm

  Mã: DTT021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,440,000

  0%

  1,440,000

 • 217

  ĐỢT TỦ TIVI DƯỚI
  466x325x17

  Mã: DTTVDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  0%

  100,000

 • 218

  ĐỢT TỦ TIVI TRÊN
  466x205x17

  Mã: DTTVTT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 219

  CÂY MÁNG ÁO

  Mã: DXF1502
  Số lượng hiện có: 1

  4,789,000

  0%

  4,789,000

 • 220

  E0006 2300X1600
  Thảm Thổ Elektro

  Mã: ET0006
  Số lượng hiện có: 22

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 221

  E0010 2300X1600
  Thảm Thổ Elektro

  Mã: ET0010
  Số lượng hiện có: 32

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 222

  E0012 2300X1600
  Thảm Thổ Elektro

  Mã: ET0012
  Số lượng hiện có: 33

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 223

  G00031800X1200
  Thảm Thổ Glory

  Mã: G0003M
  Số lượng hiện có: 16

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 224

  G0003 2300X1600
  Thảm Thổ Glory

  Mã: G0003T
  Số lượng hiện có: 3

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 225

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1268x2034x370

  Mã: G01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,060,000

  0%

  8,060,000

 • 226

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1468x2034x370

  Mã: G02_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,440,000

  0%

  8,440,000

 • 227

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1668x2034x370

  Mã: G03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,820,000

  0%

  8,820,000

 • 228

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1868x2034x370

  Mã: G04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,760,000

  0%

  10,760,000

 • 229

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  1200x2000x310

  Mã: G1M2T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,120,000

  0%

  3,120,000

 • 230

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  1400x2000x310

  Mã: G1M4T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  0%

  3,500,000

 • 231

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  1600x2000x310

  Mã: G1M6T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,880,000

  0%

  3,880,000

 • 232

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  1800x2000x310

  Mã: G1M8T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,260,000

  0%

  5,260,000

 • 233

  GHẾ IKEA

  Mã: GHE002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  520,000

  0%

  520,000

 • 234

  GHẾ GẤP IKEA

  Mã: GHE003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  696,000

  0%

  696,000

 • 235

  GHẾ ĂN

  Mã: GHE007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  800,000

  0%

  800,000

 • 236

  GHẾ BAR IKEA

  Mã: GHE008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 237

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,500,000

  0%

  10,500,000

 • 238

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,520,000

  0%

  1,520,000

 • 239

  GIẤY DÁN TƯỜNG

  Mã: GIAYDT
  Đơn vị tính: cuộn
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  0%

  2,500,000

 • 240

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1620x2110 (nệm 1m5)

  Mã: GPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  0%

  7,800,000

 • 241

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1920x2110 (nệm 1m8)

  Mã: GPN002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,000,000

  0%

  9,000,000

 • 242

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1550x2180 (nệm 1m5)

  Mã: GPN003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,000,000

  0%

  7,000,000

 • 243

  GIƯỜNG TẦNG
  Giường tầng với chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L2000 x W900mm

  Mã: GPN005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 244

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN, CHÂN CÓ BÁNH XE
  930x1970x20 (nệm 900x2000)

  Mã: GPN006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  0%

  4,000,000

 • 245

  H0004 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0004M
  Số lượng hiện có: 4

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 246

  H0006 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0006M
  Số lượng hiện có: 10

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 247

  H0008 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0008M
  Số lượng hiện có: 8

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 248

  H0008 2300X1600
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0008T
  Số lượng hiện có: 1

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 249

  H0009 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0009M
  Số lượng hiện có: 5

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 250

  H0010 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0010M
  Số lượng hiện có: 2

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 251

  H0011 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0011M
  Số lượng hiện có: 2

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 252

  H0012 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0012M
  Số lượng hiện có: 28

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 253

  H0012 2300X1600
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0012T
  Số lượng hiện có: 13

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 254

  H0013 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0013M
  Số lượng hiện có: 10

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 255

  HÔNG BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE

  Mã: HBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  0%

  80,000

 • 256

  MẶT HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE

  Mã: HKBLVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 257

  HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC

  Mã: HKBLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,000

  0%

  190,000

 • 258

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE

  Mã: HKGM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  180,000

  0%

  180,000

 • 259

  HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ
  614x500x100

  Mã: HKGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  350,000

  0%

  350,000

 • 260

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  500x520x750

  Mã: HKTA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 261

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x750

  Mã: HKTA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,620,000

  0%

  1,620,000

 • 262

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x510

  Mã: HKTA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,740,000

  0%

  1,740,000

 • 263

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x270

  Mã: HKTA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,010,000

  0%

  1,010,000

 • 264

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  466x520x750

  Mã: HKTA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,170,000

  0%

  1,170,000

 • 265

  MẶT HỘC KÉO TỦ ÁO, MELAMINE
  464x238x17

  Mã: HKTAM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  0%

  110,000

 • 266

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 400

  Mã: HKTBD400M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  0%

  110,000

 • 267

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI 400
  338x500x150

  Mã: HKTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 268

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  660,000

  0%

  660,000

 • 269

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 270

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 271

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI 600
  538x500x150

  Mã: HKTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  0%

  320,000

 • 272

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI, MELAMINE
  Tủ 800

  Mã: HKTBD800M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 273

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, ACRYLIC
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTBDM_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  410,000

  0%

  410,000

 • 274

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTBDM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  0%

  110,000

 • 275

  HỘC KÉO TỦ BẾP ĐỨNG
  538x500x100

  Mã: HKTBDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  260,000

  0%

  260,000

 • 276

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE
  Hộc 500x185

  Mã: HKTTV50183M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  0%

  110,000

 • 277

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE
  Hộc 500x370

  Mã: HKTTV5037M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,000

  0%

  190,000

 • 278

  I0001 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0001U
  Số lượng hiện có: 5

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 279

  I0022 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022L
  Số lượng hiện có: 41

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 280

  I0022 1800X1200
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022M
  Số lượng hiện có: 2

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 281

  I0022 500X3600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 282

  I0022 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022T
  Số lượng hiện có: 44

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 283

  I0022 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022U
  Số lượng hiện có: 4

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 284

  I0023 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0023L
  Số lượng hiện có: 15

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 285

  I0023 500X360
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0023S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 286

  I0023 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0023U
  Số lượng hiện có: 8

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 287

  I0025 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0025L
  Số lượng hiện có: 23

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 288

  I0025 1800X1200
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0025M
  Số lượng hiện có: 13

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 289

  I0026 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0026L
  Số lượng hiện có: 21

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 290

  I0026 500X360
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0026S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 291

  I0026 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0026U
  Số lượng hiện có: 10

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 292

  I0027 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0027T
  Số lượng hiện có: 4

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 293

  I0034 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0034T
  Số lượng hiện có: 4

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 294

  I0035 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0035T
  Số lượng hiện có: 9

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 295

  I0032 2800X2000
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0032L
  Số lượng hiện có: 3

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 296

  I0033 2800X2000
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0033L
  Số lượng hiện có: 3

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 297

  I0035 2300X1600
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0035T
  Số lượng hiện có: 6

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 298

  I0035 3400X2400
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0035U
  Số lượng hiện có: 7

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 299

  I0038 3400X2400
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0038U
  Số lượng hiện có: 1

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 300

  KHUNG GƯƠNG SOI DÂY DA TRÒN

  Mã: KGSDD-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 301

  KỆ GÓC TỦ ÁO 220, MELAMINE
  220x620x2000

  Mã: KGTA220_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,350,000

  0%

  2,350,000

 • 302

  KỆ GÓC TỦ ÁO 370, MELAMINE
  370x620x2000

  Mã: KGTA370_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,110,000

  0%

  3,110,000

 • 303

  KÍNH CƯỜNG LỰC MÀU ỐP BẾP
  Kính cường lực 8ly, sơn nhũ

  Mã: KINHBEP
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  0%

  2,400,000

 • 304

  KÍNH TRÁNG THỦY, GƯƠNG
  Kính tráng thủy 5ly

  Mã: KINHTHUY
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 305

  KỆ LY
  Dùng treo tường trong không gian bếp - ăn

  Mã: KL680
  Số lượng hiện có: 2

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 306

  KỆ TỦ TRANG TRÍ

  Mã: KT01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,096,550

  0%

  6,096,550

 • 307

  KHUNG TỦ ÁO LÙA 1500, PANO KÍNH

  Mã: KTAL1500_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,750,000

  0%

  12,750,000

 • 308

  KHUNG TỦ ÁO LÙA 1500, MELAMINE

  Mã: KTAL1500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,970,000

  0%

  2,970,000

 • 309

  KHUNG TỦ ÁO LÙA 1500, PANO MELAMINE

  Mã: KTAL1500_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,070,000

  0%

  3,070,000

 • 310

  KHUNG TỦ NÓC LÙA 1500, PANO KÍNH

  Mã: KTNL1500_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,350,000

  0%

  5,350,000

 • 311

  KHUNG TỦ NÓC LÙA 1500, MELAMINE

  Mã: KTNL1500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,370,000

  0%

  1,370,000

 • 312

  KHUNG TỦ NÓC LÙA 1500, PANO MELAMINE

  Mã: KTNL1500_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,470,000

  0%

  1,470,000

 • 313

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Có 3 màu đỏ, đen, trắng

  Mã: KTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 314

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas nhựa composite cho bàn thờ, kệ các loại

  Mã: KTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  40,000

  0%

  40,000

 • 315

  KỆ SÁCH
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 316

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  0%

  1,550,000

 • 317

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  0%

  2,050,000

 • 318

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,250,000

  0%

  3,250,000

 • 319

  KỆ SÁCH MODULAR - Ô GỖ
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,000

  0%

  280,000

 • 320

  NGĂN SÁCH CHỮ B
  Sử dụng để sách

  Mã: KTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 321

  KỆ SẮT PHÒNG GIẶT
  Sử dụng để máy giặt, máy hút bụi, lau nhà ...

  Mã: KTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,500,000

  0%

  5,500,000

 • 322

  KỆ SÁCH, Ô NHỰA
  Nhựa trắng dùng cho hệ kệ sách Modular.

  Mã: KTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  560,000

  0%

  560,000

 • 323

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Sắt sơn tĩnh điện và ngăn tầng kính, có 3 màu trắng, đỏ và đen. Size: L570 x H1500mm

  Mã: KTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  0%

  7,500,000

 • 324

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Kệ sắt sơn tĩnh điện hai màu trắng và đỏ. Size: W510 x H1750mm

  Mã: KTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 325

  TỦ SẮT TRANG TRÍ
  Tủ thấp trang trí, đa năng cho các không gian.

  Mã: KTT015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 326

  L0001 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0001M
  Số lượng hiện có: 4

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 327

  L0001 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0001S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 328

  L0002 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0002S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 329

  L0003 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003L
  Số lượng hiện có: 3

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 330

  L0003 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003M
  Số lượng hiện có: 19

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 331

  L0003 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 332

  L0003 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003T
  Số lượng hiện có: 19

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 333

  L0005 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0005M
  Số lượng hiện có: 8

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 334

  L0005 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0005S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 335

  L0006 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0006S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 336

  L0007 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007L
  Số lượng hiện có: 8

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 337

  L0007 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007M
  Số lượng hiện có: 15

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 338

  L0007 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 339

  L0007 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007T
  Số lượng hiện có: 12

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 340

  L0008 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008L
  Số lượng hiện có: 4

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 341

  L0008 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008M
  Số lượng hiện có: 17

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 342

  L0008 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 343

  L0008 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008T
  Số lượng hiện có: 20

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 344

  L0009 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0009S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 345

  L0009 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0009T
  Số lượng hiện có: 4

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 346

  L0010 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010L
  Số lượng hiện có: 2

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 347

  L0010 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010M
  Số lượng hiện có: 12

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 348

  L0010R20 2000X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010R20
  Số lượng hiện có: 1

  4,000,000

  0%

  4,000,000

 • 349

  L0010 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 350

  L0010 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010T
  Số lượng hiện có: 3

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 351

  LEN CHÂN TỦ
  Ốp che chân nhựa bếp, tủ kệ các loại

  Mã: LB100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  270,000

  0%

  270,000

 • 352

  M0021R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: M0021R20
  Số lượng hiện có: 3

  5,800,000

  0%

  5,800,000

 • 353

  M0022R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: M0022R20
  Số lượng hiện có: 1

  5,800,000

  0%

  5,800,000

 • 354

  M0024R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: M0024R20
  Số lượng hiện có: 4

  5,800,000

  0%

  5,800,000

 • 355

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x520x25

  Mã: MB1200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  690,000

  0%

  690,000

 • 356

  ĐÈN THẢ BOT MINI
  Đen

  Mã: MD21162-1-220D
  Số lượng hiện có: 1

  2,340,000

  0%

  2,340,000

 • 357

  ĐÈN THẢ BOT MINI
  Trắng

  Mã: MD21162-1-220T
  Số lượng hiện có: 7

  2,340,000

  0%

  2,340,000

 • 358

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500D
  Đen

  Mã: MD21162-1-500D
  Số lượng hiện có: 8

  3,537,000

  0%

  3,537,000

 • 359

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500T
  Trắng

  Mã: MD21162-1-500T
  Số lượng hiện có: 6

  3,537,000

  0%

  3,537,000

 • 360

  ĐÈN THẢ BOT ROSE GOLD MD1-400

  Mã: MD21345-1-400
  Số lượng hiện có: 9

  3,374,000

  0%

  3,374,000

 • 361

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12D
  Đen

  Mã: MD21350-12D
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,822,000

  0%

  5,822,000

 • 362

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12T
  Trắng

  Mã: MD21350-12T
  Số lượng hiện có: 1

  5,822,000

  0%

  5,822,000

 • 363

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350D
  Đen

  Mã: MD21409-3B-350D
  Số lượng hiện có: 8

  2,394,000

  0%

  2,394,000

 • 364

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350T
  Trắng

  Mã: MD21409-3B-350T
  Số lượng hiện có: 1

  2,394,000

  0%

  2,394,000

 • 365

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380D
  Đen

  Mã: MD21467-3-380D
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,884,000

  0%

  2,884,000

 • 366

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-380X
  Số lượng hiện có: 9

  2,884,000

  0%

  2,884,000

 • 367

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480D
  Đen

  Mã: MD21467-3-480D
  Số lượng hiện có: 10

  3,809,000

  0%

  3,809,000

 • 368

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-480X
  Số lượng hiện có: 8

  3,809,000

  0%

  3,809,000

 • 369

  BỘ BÀN ĂN 2 GHẾ GỖ SỒI TỰ NHIÊN MOHO VERONA 901

  Mã: MFDTSVRODDC2.N09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,288,000

  0%

  4,288,000

 • 370

  M0021 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: ML0021
  Số lượng hiện có: 9

  8,100,000

  0%

  8,100,000

 • 371

  M0024 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: ML0024
  Số lượng hiện có: 6

  8,100,000

  0%

  8,100,000

 • 372

  M0025 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: ML0025
  Số lượng hiện có: 2

  8,100,000

  0%

  8,100,000

 • 373

  ĐÈN ĐỨNG BOT MUSHROOM ML1-380

  Mã: ML21110-1-380
  Số lượng hiện có: 10

  4,353,000

  0%

  4,353,000

 • 374

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350D
  Đen

  Mã: ML21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 5

  4,516,000

  0%

  4,516,000

 • 375

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350T
  Trắng

  Mã: ML21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 6

  4,516,000

  0%

  4,516,000

 • 376

  M0003 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0003
  Số lượng hiện có: 18

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 377

  M0004 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0004
  Số lượng hiện có: 14

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 378

  M0005 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0005
  Số lượng hiện có: 12

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 379

  M0011 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0011
  Số lượng hiện có: 5

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 380

  M0016 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0016
  Số lượng hiện có: 4

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 381

  M0022 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0022
  Số lượng hiện có: 8

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 382

  M0023 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0023
  Số lượng hiện có: 9

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 383

  MM0025 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0025
  Số lượng hiện có: 8

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 384

  TỦ TIVI ACRYLIC
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,600,851

  0%

  8,600,851

 • 385

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,715,261

  0%

  6,715,261

 • 386

  TỦ TIVI CÓ VÁCH, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS16-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,937,777

  0%

  8,937,777

 • 387

  M0011 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0011
  Số lượng hiện có: 20

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 388

  M0012 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0012
  Số lượng hiện có: 16

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 389

  M0016 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0016
  Số lượng hiện có: 5

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 390

  M0021 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0021
  Số lượng hiện có: 21

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 391

  M0023 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0023
  Số lượng hiện có: 9

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 392

  M0024 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0024
  Số lượng hiện có: 7

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 393

  ĐÈN BOT GLASS MT1-150 (CHÂN THẤP)

  Mã: MT20220-1-150
  Số lượng hiện có: 2

  2,286,000

  0%

  2,286,000

 • 394

  ĐÈN BOT GLASS MT1-200 (CHÂN CAO)

  Mã: MT20220-1-200
  Số lượng hiện có: 7

  2,286,000

  0%

  2,286,000

 • 395

  ĐÈN BÀN BOT YELLOW MT1S-310

  Mã: MT21110-1S-310
  Số lượng hiện có: 18

  2,613,000

  0%

  2,613,000

 • 396

  ĐÈN BÀN BOT ORANGE MT3S-390

  Mã: MT21110-3S-390
  Số lượng hiện có: 18

  2,613,000

  0%

  2,613,000

 • 397

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350D
  Đen

  Mã: MT21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 9

  2,993,000

  0%

  2,993,000

 • 398

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350T
  Trắng

  Mã: MT21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 6

  2,993,000

  0%

  2,993,000

 • 399

  M0003 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0003
  Số lượng hiện có: 7

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 400

  M0005 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0005
  Số lượng hiện có: 1

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 401

  M0021 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0021
  Số lượng hiện có: 7

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 402

  M0024 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0024
  Số lượng hiện có: 4

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 403

  N0001 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0001M
  Số lượng hiện có: 44

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 404

  N0002 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0002M
  Số lượng hiện có: 24

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 405

  N0003 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0003M
  Số lượng hiện có: 35

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 406

  N0004 2800X2000
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0004L
  Số lượng hiện có: 2

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 407

  N0004 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0004M
  Số lượng hiện có: 16

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 408

  N0004 2300X1600
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0004T
  Số lượng hiện có: 11

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 409

  N0005 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0005M
  Số lượng hiện có: 18

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 410

  NÓC TỦ LẠNH 1000, MELAMINE
  1000x620x370

  Mã: NTL1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,420,000

  0%

  1,420,000

 • 411

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, PANO KÍNH
  400x370x17

  Mã: NTL400C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 412

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, MELAMINE
  400x370x17

  Mã: NTL400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 413

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, PANO MELAMINE
  400x370x17

  Mã: NTL400C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  0%

  200,000

 • 414

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, PANO KÍNH
  500x370x17

  Mã: NTL500C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  770,000

  0%

  770,000

 • 415

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, MELAMINE
  500x370x17

  Mã: NTL500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 416

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, PANO MELAMINE
  500x370x17

  Mã: NTL500C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 417

  NÓC TỦ LẠNH 800, MELAMINE
  800x620x370

  Mã: NTL800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,170,000

  0%

  1,170,000

 • 418

  P0051 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0051L
  Số lượng hiện có: 9

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 419

  P0051 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0051M
  Số lượng hiện có: 8

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 420

  P0051 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0051T
  Số lượng hiện có: 28

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 421

  P0051 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: P0051U
  Số lượng hiện có: 8

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 422

  P0053 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0053L
  Số lượng hiện có: 10

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 423

  P0053 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0053M
  Số lượng hiện có: 7

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 424

  P0053 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0053T
  Số lượng hiện có: 21

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 425

  P0053 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: P0053U
  Số lượng hiện có: 9

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 426

  P0054 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0054L
  Số lượng hiện có: 5

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 427

  P0054 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0054M
  Số lượng hiện có: 6

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 428

  P0054 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0054T
  Số lượng hiện có: 19

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 429

  P0055 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0055L
  Số lượng hiện có: 2

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 430

  P0055 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0055M
  Số lượng hiện có: 10

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 431

  P0055 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0055T
  Số lượng hiện có: 22

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 432

  P0055 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: P0055U
  Số lượng hiện có: 5

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 433

  CHÂN BÀN TĂNG ĐƠ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 3 màu gồm trắng, đen và bạc

  Mã: PBA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 434

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 310

  Mã: PBA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  215,050

  0%

  215,050

 • 435

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 720

  Mã: PBA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  308,550

  0%

  308,550

 • 436

  CHÂN BÀN IKEA
  Khung lắp ghép

  Mã: PBA005
  Số lượng hiện có: 3

  3,900,000

  0%

  3,900,000

 • 437

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 2 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL001
  Số lượng hiện có: 3

  150,000

  0%

  150,000

 • 438

  BẢN LỀ HETTICH GIẢM CHẤN CÁNH GÓC
  Bộ 4 cái

  Mã: PBL002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  450,000

  0%

  450,000

 • 439

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3 tấc

  Mã: PBL003-30
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  0%

  100,000

 • 440

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3.5 tấc

  Mã: PBL003-35
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  0%

  110,000

 • 441

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4 tấc

  Mã: PBL003-40
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  130,000

  0%

  130,000

 • 442

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4.5 tấc

  Mã: PBL003-45
  Số lượng hiện có: 10

  140,000

  0%

  140,000

 • 443

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 5 tấc

  Mã: PBL003-50
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  0%

  150,000

 • 444

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 4 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  300,000

  0%

  300,000

 • 445

  RAY CỬA LÙA HETTICH
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: PBL005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 446

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas gỗ sơn trắng. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  0%

  200,000

 • 447

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas với chất liệu kim loại si. Size L280mm

  Mã: PKC003
  Số lượng hiện có: 2

  380,000

  0%

  380,000

 • 448

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas âm sắt sơn tĩnh điện

  Mã: PKC004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 449

  TI REN
  Ti gắn đợt treo trường, bộ 2 cái

  Mã: PKC005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  0%

  80,000

 • 450

  TAY NẮM

  Mã: PN01MH
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: 23

  20,000

  0%

  20,000

 • 451

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L375 x W290 x H135mm

  Mã: PNB001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  850,000

  0%

  850,000

 • 452

  KỆ TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu gỗ ghép thông sơn PU. Size: L800 x W130 x H 750

  Mã: PNB002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,950,000

  0%

  2,950,000

 • 453

  KỆ ÚP CHÉN GÓC DƯỚI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: D80mm

  Mã: PNB011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 454

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L350 x W260 x H370mm

  Mã: PNB013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 455

  MÓC TREO +THANH TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  0%

  150,000

 • 456

  KHAY TRÁI CÂY
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  0%

  580,000

 • 457

  CHẬU KIM LOẠI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện.

  Mã: PNB017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  0%

  650,000

 • 458

  TẤM LÓT
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa. Size: L1540 x H504mm

  Mã: PNB018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 459

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu Inox.

  Mã: PNB019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 460

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L800 x H200mm

  Mã: PNB020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  0%

  1,900,000

 • 461

  KHAY NHỰA
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa trắng. Size: L510 x W500mm

  Mã: PNB021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 462

  TẤM NHÔM LÓT BẾP DƯỚI
  Sử dụng chống nước cho Bếp dưới- Bồn rửa chén

  Mã: PNB024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 463

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 400
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 464

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 600
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 465

  CUỘN NHỰA LÓT TỦ BẾP
  Sử dụng chống nước cho Tủ bếp

  Mã: PNB027
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  0%

  320,000

 • 466

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan với chất liệu Inox. Size: D460 x H330mm

  Mã: PNT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  0%

  550,000

 • 467

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Phụ kiện treo khăn chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: W460mm x H250mm

  Mã: PNT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 468

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Phụ kiện để khăn, xếp khăn, chịu lực max 10kg

  Mã: PNT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 469

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Để khăn với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L646 x W140mm

  Mã: PNT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 470

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Kệ sà bông với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L120 x W300 x H150mm

  Mã: PNT006
  Số lượng hiện có: 5

  750,000

  0%

  750,000

 • 471

  GƯƠNG SOI THÔNG MINH
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan, chất liệu Inox. Size: D170mm

  Mã: PNT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 472

  TỦ LAVABO
  Tủ cho lavabo chất liệu MFC chống ẩm.

  Mã: PNT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 473

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Kệ chứa đồ linh tinh cho phòng tắm

  Mã: PNT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 474

  TỦ GƯƠNG WC
  Sử dụng cho WC hoặc Bàn trang điểm

  Mã: PNT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,650,000

  0%

  1,650,000

 • 475

  TỦ GƯƠNG WC

  Mã: PNT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 476

  TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ. Size: L370x W460x H 550mm

  Mã: PPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 477

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 478

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 479

  MÁNG TREO QUẦN
  Sử dụng cho Modun tủ áo 1000

  Mã: PTA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  0%

  900,000

 • 480

  KHAY TỦ ÁO VẢI
  Dùng đựng phụ kiện tranf sức

  Mã: PTA008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 481

  NGĂN GIÀY TỦ ÁO
  Kích thuóc 1000x350

  Mã: PTA017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 482

  TẤM PVC GIẢ ĐÁ

  Mã: PVCDA
  Đơn vị tính: tấm
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 483

  R0031 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: R0031T
  Số lượng hiện có: 3

  6,600,000

  0%

  6,600,000

 • 484

  R0033 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: R0033L
  Số lượng hiện có: 1

  10,000,000

  0%

  10,000,000

 • 485

  R0033 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: R0033T
  Số lượng hiện có: 5

  6,600,000

  0%

  6,600,000

 • 486

  R0034 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: R0034T
  Số lượng hiện có: 9

  6,600,000

  0%

  6,600,000

 • 487

  R0034 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: R0034U
  Số lượng hiện có: 1

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 488

  RAY CỬA LÙA ÂM ĐÀI LOAN
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: RCLÂĐL638
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  420,000

  0%

  420,000

 • 489

  MÀN CỬA 2 LỚP
  Rèm chống nắng, Rèm voan Việt Nam

  Mã: REM2LOP
  Đơn vị tính: m tới cửa
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 490

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Trắng

  Mã: RX-12WT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,662,000

  0%

  3,662,000

 • 491

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-12WXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,662,000

  0%

  3,662,000

 • 492

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xám nhạt

  Mã: RX-TX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,973,000

  0%

  1,973,000

 • 493

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-TXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,973,000

  0%

  1,973,000

 • 494

  S0030 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0030L
  Số lượng hiện có: 3

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 495

  S0030 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0030M
  Số lượng hiện có: 10

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 496

  S0030 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0030T
  Số lượng hiện có: 6

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 497

  S0031 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0031L
  Số lượng hiện có: 10

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 498

  S0031 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0031T
  Số lượng hiện có: 21

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 499

  S0031 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0031U
  Số lượng hiện có: 4

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 500

  S0032 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0032M
  Số lượng hiện có: 2

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 501

  S0032 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0032T
  Số lượng hiện có: 7

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 502

  S0032 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0032U
  Số lượng hiện có: 1

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 503

  S0033 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0033L
  Số lượng hiện có: 3

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 504

  S0033 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0033T
  Số lượng hiện có: 7

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 505

  S0042 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0042M
  Số lượng hiện có: 15

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 506

  S0042 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0042T
  Số lượng hiện có: 37

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 507

  S0042 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0042U
  Số lượng hiện có: 28

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 508

  S0044 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0044L
  Số lượng hiện có: 6

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 509

  S0044 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0044T
  Số lượng hiện có: 12

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 510

  S0044 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0044U
  Số lượng hiện có: 16

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 511

  S0045 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0045L
  Số lượng hiện có: 11

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 512

  S0045 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0045M
  Số lượng hiện có: 15

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 513

  S0045 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0045T
  Số lượng hiện có: 14

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 514

  S0046 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0046M
  Số lượng hiện có: 1

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 515

  S0046 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0046T
  Số lượng hiện có: 8

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 516

  S0046 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0046U
  Số lượng hiện có: 11

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 517

  S0047 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0047M
  Số lượng hiện có: 1

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 518

  S0047 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0047T
  Số lượng hiện có: 8

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 519

  S0047 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0047U
  Số lượng hiện có: 14

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 520

  S0016 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: SL0016
  Số lượng hiện có: 2

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 521

  SOFA MIDNIGHT
  Bán trọn bộ 03 món

  Mã: SM3788
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,594,000

  0%

  11,594,000

 • 522

  SOFA BED
  Sofa nhập khẩu, chất liệu mút bọc vải, chân có bánh xe và có thể điều chỉnh thành ghế sofa hoặc giường ngủ. Size: L2000 x W1500mm

  Mã: SOF002
  Số lượng hiện có: 1

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 523

  BÀN SOFA
  Đỏ

  Mã: SOF003
  Số lượng hiện có: 2

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 524

  BÀN ĐIỆN THOẠI-TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Bàn Sofa hoặc tủ đầu giường.

  Mã: SOF005
  Số lượng hiện có: 2

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 525

  BÀN SOFA
  chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.

  Mã: SOF006
  Số lượng hiện có: 5

  1,700,000

  0%

  1,700,000

 • 526

  BÀN SOFA
  Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor

  Mã: SOF007
  Số lượng hiện có: 1

  2,800,000

  0%

  2,800,000

 • 527

  BÀN SOFA
  Trắng

  Mã: SOF008
  Số lượng hiện có: 4

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 528

  ÁO SOFA NẰM
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,714,500

  0%

  1,714,500

 • 529

  ÁO SOFA TAY
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  482,600

  0%

  482,600

 • 530

  ÁO SOFA ĐƠN
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: 193

  1,270,000

  0%

  1,270,000

 • 531

  SOFA ĐƠN
  Chưa ghép tay, áo rời

  Mã: SOF015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,715,000

  0%

  5,715,000

 • 532

  SOFA NẰM
  Sofa nẳm sử dụng riêng hoặc cho bộ sofa góc

  Mã: SOF016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,525,000

  0%

  9,525,000

 • 533

  SOFA GÁC CHÂN
  Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm

  Mã: SOF018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  0%

  2,400,000

 • 534

  TAY SOFA
  Tay gác sử dụng cho Sofa

  Mã: SOF019
  Số lượng hiện có: 8

  1,524,000

  0%

  1,524,000

 • 535

  SOFA ĐƠN
  Sofa đơn dùng cho

  Mã: SOF020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,382,000

  0%

  8,382,000

 • 536

  SOFA ĐÔI
  Sofa đôi đã ghép tay

  Mã: SOF021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,716,000

  0%

  13,716,000

 • 537

  SOFA GÓC PHẢI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  21,336,000

  0%

  21,336,000

 • 538

  SOFA GÓC TRÁI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay trái

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  21,336,000

  0%

  21,336,000

 • 539

  SƠN NƯỚC TOÀN BỘ NHÀ
  Sơn Jotun, Bột Jotun

  Mã: SON
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 540

  S0016 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: ST0016
  Số lượng hiện có: 2

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 541

  S0016W 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: ST0016W
  Số lượng hiện có: 5

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 542

  S0016 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: SU0016
  Số lượng hiện có: 3

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 543

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,125,000

  0%

  7,125,000

 • 544

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1500x620x2000

  Mã: TA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,005,000

  0%

  11,005,000

 • 545

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  14,420,000

  0%

  14,420,000

 • 546

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  2000x1400x2000

  Mã: TA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,900,000

  0%

  15,900,000

 • 547

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  1000x1400x2000

  Mã: TA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,495,000

  0%

  10,495,000

 • 548

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA006_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  14,465,000

  0%

  14,465,000

 • 549

  TỦ QUẦN ÁO BASICORNER

  Mã: TA042021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,610,000

  0%

  20,610,000

 • 550

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 1000
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA1000K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,390,000

  0%

  4,390,000

 • 551

  TỦ ÁO 1000, ACRYLIC
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,940,000

  0%

  12,940,000

 • 552

  TỦ ÁO 1000, PANO KÍNH
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,040,000

  0%

  13,040,000

 • 553

  TỦ ÁO 1000, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,720,000

  0%

  5,720,000

 • 554

  TỦ ÁO 1000, PANO MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,820,000

  0%

  5,820,000

 • 555

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, ACRYLIC
  1900x500

  Mã: TA500C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,530,000

  0%

  4,530,000

 • 556

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, PANO KÍNH
  1900x500

  Mã: TA500C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,580,000

  0%

  4,580,000

 • 557

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  920,000

  0%

  920,000

 • 558

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, PANO MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  970,000

  0%

  970,000

 • 559

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 500
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA500K
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 560

  TỦ ÁO 500, ACRYLIC
  500x620x2000

  Mã: TA500_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,190,000

  0%

  7,190,000

 • 561

  TỦ ÁO 500, PANO KÍNH
  500x620x2000

  Mã: TA500_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,240,000

  0%

  7,240,000

 • 562

  TỦ ÁO 500, MELAMINE
  500x620x2000

  Mã: TA500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,580,000

  0%

  3,580,000

 • 563

  TỦ ÁO 500, PANO MELAMINE
  500x620x2000

  Mã: TA500_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,630,000

  0%

  3,630,000

 • 564

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x200

  Mã: TAB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,427,151

  0%

  1,427,151

 • 565

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x200

  Mã: TAB01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  600,000

  0%

  600,000

 • 566

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x317

  Mã: TAB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,772,120

  0%

  1,772,120

 • 567

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x200

  Mã: TAB02_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  600,000

  0%

  600,000

 • 568

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x480

  Mã: TAB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,654,927

  0%

  1,654,927

 • 569

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x387

  Mã: TAB03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,170,000

  0%

  1,170,000

 • 570

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x350x6407

  Mã: TAB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,237,821

  0%

  2,237,821

 • 571

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x387

  Mã: TAB04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  870,000

  0%

  870,000

 • 572

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x510

  Mã: TAB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,024,502

  0%

  2,024,502

 • 573

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  700x370x200

  Mã: TAB05_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  820,000

  0%

  820,000

 • 574

  TỦ ÁO MASTER MELAMINE

  Mã: TAMTSC-03-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,228,000

  0%

  20,228,000

 • 575

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, ACRYLIC
  500x800x17

  Mã: TAN500C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  0%

  1,900,000

 • 576

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, PANO KÍNH
  500x800x17

  Mã: TAN500C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,950,000

  0%

  1,950,000

 • 577

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, MELAMINE
  500x800x17

  Mã: TAN500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  400,000

  0%

  400,000

 • 578

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, PANO MELAMINE
  500x800x17

  Mã: TAN500C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  450,000

  0%

  450,000

 • 579

  TỦ TIVI TB052021
  Phù hợp phòng khách

  Mã: TB052021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,140,000

  0%

  11,140,000

 • 580

  CÁNH TỦ BẾP 200, ACRYLIC
  700x200x17

  Mã: TB200C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  660,000

  0%

  660,000

 • 581

  CÁNH TỦ BẾP 200, PANO KÍNH
  700x200x17

  Mã: TB200C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  710,000

  0%

  710,000

 • 582

  CÁNH TỦ BẾP 200, MELAMINE
  700x200x17

  Mã: TB200C_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 583

  CÁNH TỦ BẾP 200, PANO MELAMINE
  700x200x17

  Mã: TB200C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 584

  TỦ TVI MEDIA KẾT HỢP BÀN HỌC
  Thùng Modular 2021

  Mã: TB2021-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,400,000

  0%

  9,400,000

 • 585

  CÁNH TỦ BẾP 250, ACRYLIC
  700x250x17

  Mã: TB250C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  830,000

  0%

  830,000

 • 586

  CÁNH TỦ BẾP 250, PANO KÍNH
  700x250x17

  Mã: TB250C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  880,000

  0%

  880,000

 • 587

  CÁNH TỦ BẾP 250, MELAMINE
  700x250x17

  Mã: TB250C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  210,000

  0%

  210,000

 • 588

  CÁNH TỦ BẾP 250, PANO MELAMINE
  700x250x17

  Mã: TB250C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  260,000

  0%

  260,000

 • 589

  CÁNH TỦ BẾP 400, ACRYLIC
  700x400x17

  Mã: TB400C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,330,000

  0%

  1,330,000

 • 590

  CÁNH TỦ BẾP 400, PANO KÍNH
  700x400x17

  Mã: TB400C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 591

  CÁNH TỦ BẾP 400, MELAMINE
  700x400x17

  Mã: TB400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  310,000

  0%

  310,000

 • 592

  CÁNH TỦ BẾP 400, PANO MELAMINE
  700x400x17

  Mã: TB400C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  0%

  360,000

 • 593

  CÁNH TỦ BẾP 450, ACRYLIC
  700x450x17

  Mã: TB450C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 594

  CÁNH TỦ BẾP 450, PANO KÍNH
  700x450x17

  Mã: TB450C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  0%

  1,550,000

 • 595

  CÁNH TỦ BẾP 450, MELAMINE
  700x450x17

  Mã: TB450C_ML
  Đơn vị tính: tấm
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  300,000

  0%

  300,000

 • 596

  CÁNH TỦ BẾP 450, PANO MELAMINE
  700x450x17

  Mã: TB450C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  390,000

  0%

  390,000

 • 597

  CHÂN BÀN TRÀ TSIDE
  100x50x45

  Mã: TB50100B_C
  Số lượng hiện có: 2

  3,198,000

  0%

  3,198,000

 • 598

  BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  800x600x450

  Mã: TB50100B_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,954,000

  0%

  5,954,000

 • 599

  MẶT BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  800x600x18

  Mã: TB50100B_M_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,378,000

  0%

  1,378,000

 • 600

  CHÂN BÀN TRÀ TSIDE
  75x50x65

  Mã: TB5075B_C
  Số lượng hiện có: 2

  2,179,000

  0%

  2,179,000

 • 601

  BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  560x560x650

  Mã: TB5075B_LM
  Số lượng hiện có: 10

  4,479,000

  0%

  4,479,000

 • 602

  MẶT BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  550x550x18

  Mã: TB5075B_M_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 603

  CÁNH TỦ BẾP 600, ACRYLIC
  700x600x17

  Mã: TB600C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 604

  CÁNH TỦ BẾP 600, PANO KÍNH
  700x600x17

  Mã: TB600C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  0%

  2,050,000

 • 605

  CÁNH TỦ BẾP 600, MELAMINE
  700x600x17

  Mã: TB600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  460,000

  0%

  460,000

 • 606

  CÁNH TỦ BẾP 600, PANO MELAMINE
  700x600x17

  Mã: TB600C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  510,000

  0%

  510,000

 • 607

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, ACRYLIC
  350x800x17

  Mã: TB800C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,330,000

  0%

  1,330,000

 • 608

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, PANO KÍNH MELAMINE
  800x350x17

  Mã: TB800C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 609

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, MELAMINE
  350x800x17

  Mã: TB800C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  310,000

  0%

  310,000

 • 610

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, PANO MELAMINE
  350x800x17

  Mã: TB800C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  0%

  360,000

 • 611

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, ACRYLIC
  1100x600x17

  Mã: TBD1LC_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,150,000

  0%

  3,150,000

 • 612

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, PANO KÍNH
  1100x600x17

  Mã: TBD1LC_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 613

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, MELAMINE
  1100x600x17

  Mã: TBD1LC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  700,000

  0%

  700,000

 • 614

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, PANO MELAMINE
  1100x600x17

  Mã: TBD1LC_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 615

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD1LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,020,000

  0%

  3,020,000

 • 616

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, ACRYLIC
  600x600x2250

  Mã: TBD1L_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,170,000

  0%

  8,170,000

 • 617

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, MELAMINE
  600x600x2250

  Mã: TBD1L_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,180,000

  0%

  4,180,000

 • 618

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  200x600x820

  Mã: TBD200T
  Số lượng hiện có: 7

  710,000

  0%

  710,000

 • 619

  TỦ BẾP DƯỚI 200, ACRYLIC
  200x620x820

  Mã: TBD200_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,370,000

  0%

  1,370,000

 • 620

  TỦ BẾP DƯỚI 200, MELAMINE
  200x620x820

  Mã: TBD200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  880,000

  0%

  880,000

 • 621

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, 2 HỘC KÉO, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD2LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,760,000

  0%

  3,760,000

 • 622

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, ACRYLIC
  600x600x2250

  Mã: TBD2L_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,730,000

  0%

  7,730,000

 • 623

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, MELAMINE
  600x600x2250

  Mã: TBD2L_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,680,000

  0%

  4,680,000

 • 624

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  400x600x820

  Mã: TBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  870,000

  0%

  870,000

 • 625

  TỦ BẾP DƯỚI 400, ACRYLIC
  400x620x820

  Mã: TBD400_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,200,000

  0%

  2,200,000

 • 626

  TỦ BẾP DƯỚI 400, MELAMINE
  400x620x820

  Mã: TBD400_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,180,000

  0%

  1,180,000

 • 627

  TỦ BẾP DƯỚI 1 HỘC KÉO, ACRYLIC
  600x620x820

  Mã: TBD6001HK_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,230,000

  0%

  2,230,000

 • 628

  TỦ BẾP DƯỚI 1 HỘC KÉO, MELAMINE
  600x620x820

  Mã: TBD6001HK_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,740,000

  0%

  1,740,000

 • 629

  TỦ BẾP DƯỚI 3 HỘC KÉO, ACRYLIC
  600x620x820

  Mã: TBD600HK_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,970,000

  0%

  3,970,000

 • 630

  TỦ BẾP DƯỚI 3 HỘC KÉO, MELAMINE
  600x620x820

  Mã: TBD600HK_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  0%

  2,500,000

 • 631

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  600x600x820

  Mã: TBD600T
  Số lượng hiện có: 7

  1,030,000

  0%

  1,030,000

 • 632

  TỦ BẾP DƯỚI 600, ACRYLIC
  600x620x820

  Mã: TBD600_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,030,000

  0%

  3,030,000

 • 633

  TỦ BẾP DƯỚI 600, MELAMINE
  600x620x820

  Mã: TBD600_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,490,000

  0%

  1,490,000

 • 634

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  800x600x820

  Mã: TBD800T
  Số lượng hiện có: 6

  1,190,000

  0%

  1,190,000

 • 635

  TỦ BẾP DƯỚI 800, ACRYLIC
  800x620x820

  Mã: TBD800_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,850,000

  0%

  3,850,000

 • 636

  TỦ BẾP DƯỚI 800, MELAMINE
  800x620x820

  Mã: TBD800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,810,000

  0%

  1,810,000

 • 637

  TỦ BẾP DƯỚI 900, ACRYLIC
  900x620x820

  Mã: TBD900_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,270,000

  0%

  4,270,000

 • 638

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, ACRYLIC
  1530x600x17

  Mã: TBDC_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,370,000

  0%

  4,370,000

 • 639

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, PANO KÍNH
  1530x600x17

  Mã: TBDC_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,420,000

  0%

  4,420,000

 • 640

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  1530x600x17

  Mã: TBDC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 641

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, PANO MELAMINE
  1530x600x17

  Mã: TBDC_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,010,000

  0%

  1,010,000

 • 642

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, THÙNG
  1020x600x820

  Mã: TBDGIT
  Số lượng hiện có: 7

  1,710,000

  0%

  1,710,000

 • 643

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, ACRYLIC
  1020x620x820

  Mã: TBDGI_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,040,000

  0%

  5,040,000

 • 644

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, MELAMINE
  1020x620x820

  Mã: TBDGI_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,480,000

  0%

  2,480,000

 • 645

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, THÙNG
  1020x1020x820

  Mã: TBDGLT
  Số lượng hiện có: 14

  1,960,000

  0%

  1,960,000

 • 646

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, ACRYLIC
  1020x1020x820

  Mã: TBDGL_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,620,000

  0%

  4,620,000

 • 647

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, MELAMINE
  1020x1020x820

  Mã: TBDGL_ML
  Đơn vị tính: Nguyên bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,580,000

  0%

  2,580,000

 • 648

  TỦ BẾP ĐỨNG, ACRYLIC
  600x600x2250

  Mã: TBD_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,390,000

  0%

  9,390,000

 • 649

  TỦ BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  600x600x2250

  Mã: TBD_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,440,000

  0%

  4,440,000

 • 650

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x700

  Mã: TBT2007T
  Số lượng hiện có: 9

  510,000

  0%

  510,000

 • 651

  TỦ BẾP TRÊN 200, ACRYLIC
  200x370x700

  Mã: TBT2007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,170,000

  0%

  1,170,000

 • 652

  TỦ BẾP TRÊN 200, MELAMINE
  200x370x700

  Mã: TBT200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  680,000

  0%

  680,000

 • 653

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x700

  Mã: TBT4007T
  Số lượng hiện có: 8

  720,000

  0%

  720,000

 • 654

  TỦ BẾP TRÊN 400, ACRYLIC
  400x370x700

  Mã: TBT4007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  0%

  2,050,000

 • 655

  TỦ BẾP TRÊN 400, MELAMINE
  400x370x700

  Mã: TBT4007_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,030,000

  0%

  1,030,000

 • 656

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x700

  Mã: TBT6007T
  Số lượng hiện có: 8

  920,000

  0%

  920,000

 • 657

  TỦ BẾP TRÊN 600, ACRYLIC
  600x370x700

  Mã: TBT6007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,920,000

  0%

  2,920,000

 • 658

  TỦ BẾP TRÊN 600, MELAMINE
  600x370x700

  Mã: TBT6007_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 659

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x700

  Mã: TBT8007T
  Số lượng hiện có: 8

  1,130,000

  0%

  1,130,000

 • 660

  TỦ BẾP TRÊN 800, ACRYLIC
  800x370x700

  Mã: TBT8007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,790,000

  0%

  3,790,000

 • 661

  TỦ BẾP TRÊN 800, MELAMINE
  800x370x700

  Mã: TBT8007_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,750,000

  0%

  1,750,000

 • 662

  TỦ BẾP TRÊN 800 KHÔNG ĐÁY, ACRYLIC
  800x370x700

  Mã: TBT800KD_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 663

  TỦ BẾP TRÊN 800 KHÔNG ĐÁY, MELAMINE
  800x370x700

  Mã: TBT800KD_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,360,000

  0%

  1,360,000

 • 664

  TỦ BẾP TRÊN 900, ACRYLIC
  900x370x700

  Mã: TBT9007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,230,000

  0%

  4,230,000

 • 665

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, THÙNG
  620x620x800

  Mã: TBTGLT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,580,000

  0%

  1,580,000

 • 666

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  620x620x700

  Mã: TBTGL_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,240,000

  0%

  3,240,000

 • 667

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  620x620x800

  Mã: TBTGL_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,240,000

  0%

  3,240,000

 • 668

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, MELAMINE
  620x620x800

  Mã: TBTGL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 669

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1500

  Mã: TG01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,414,000

  0%

  7,414,000

 • 670

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1760

  Mã: TG02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,836,647

  0%

  7,836,647

 • 671

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2000

  Mã: TG03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,402,449

  0%

  8,402,449

 • 672

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2150

  Mã: TG04_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,107,288

  0%

  9,107,288

 • 673

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2527

  Mã: TG05_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,733,024

  0%

  10,733,024

 • 674

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1828

  Mã: TG07_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,715,886

  0%

  7,715,886

 • 675

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1880

  Mã: TG07_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,378,193

  0%

  8,378,193

 • 676

  TỦ GIÀY MELAMINE
  1600x840

  Mã: TGNP-B202
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,950,044

  0%

  4,950,044

 • 677

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x1966x9

  Mã: TH2000
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  427,000

  0%

  427,000

 • 678

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x366x9

  Mã: TH380
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  0%

  85,000

 • 679

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x606x9

  Mã: TH640
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 680

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x766x9

  Mã: TH800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  173,000

  0%

  173,000

 • 681

  HỆ TỦ RƯỢU
  Dài 1m2 - 1m8

  Mã: TK2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,341,069

  0%

  6,341,069

 • 682

  TỦ SÁCH
  Thùng modular 2021

  Mã: TK2021-04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,690,000

  0%

  10,690,000

 • 683

  TỦ SÁCH TRANG TRÍ
  Thùng Modular 2021

  Mã: TK2021-05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,570,000

  0%

  5,570,000

 • 684

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 1m8 - 2m4

  Mã: TKB2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,785,864

  0%

  6,785,864

 • 685

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 1m8 - 2m4

  Mã: TKB2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,160,314

  0%

  3,160,314

 • 686

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 2m4 - 3m

  Mã: TKB2020-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,602,061

  0%

  7,602,061

 • 687

  T0014 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0014
  Số lượng hiện có: 26

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 688

  TL0015 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0015
  Số lượng hiện có: 31

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 689

  T0017 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0017
  Số lượng hiện có: 11

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 690

  T0021 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0021
  Số lượng hiện có: 4

  6,700,000

  0%

  6,700,000